„Archi – Przygoda”

Od 14.września uczniowie klas pierwszych przystąpili do projektu przygotowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Celem projektu było wzbudzanie wrażliwości i kreatywności oraz poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają. Wychowankowie z klas pierwszych, pod nadzorem wychowawców, a przede wszystkim pani architekt Otylii Śleziak, podczas dziesięciu spotkań zapoznawali się z różnymi dziedzinami architektury. Uczniowie wykonywali różne prace, takie jak: tworzenie konstrukcji mostów, projektowanie placów zabaw, wykonanie przewodnika po Ciścu. Mieli także okazję zaznajomić się ze swoją miejscowością. Na zakończenie „Archi-Przygody” dzieci wspólnie zaprojektowały miasto.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Opracowały mgr Barbara Kudełka i mgr Lucyna Fijak