Ślubowanie klas pierwszych.


Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły..." Te słowa wypowiedziały 14 października 2020 roku dzieci z klas pierwszych szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu podczas uroczystości pasowania na ucznia. Wydarzenie to wzbudziło wiele emocji. W czasie akademii każdy uczeń z przyjemnością prezentował swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz dokonanie przez panią dyrektor aktu pasowania na ucznia. Miłym akcentem były pamiątkowe dyplomy. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki. Niestety sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na tradycyjny wspólny poczęstunek. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich spotkań.


mgr Lucyna Fijak