SZKOLENIE 1


ALKOgogle i NARKOgogle w naszej szkole

Informacje na temat przeprowadzonych zajęć przekazane przez Fundację K2:

Kierowcy pod wpływem alkoholu lub narkotyków rujnują życie niewinnym ludziom. Żadna akcja profilaktyczna skierowana do ludzi dorosłych nie odniosła pożądanego skutku. Naszym zdaniem motorem zmian na lepsze mają być właśnie dzieci i młodzież. To właśnie oni bardzo często są pasażerami, a w przyszłości będą kierowcami. Wiadomo nie od dziś, że “czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

W związku z powyższym chcieliśmy przekazać uczestnikom zajęć rzetelną informację odnośnie nieodpowiedzialnego picia alkoholu lub zażywania narkotyków oraz wpływu tych substancji na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Fachowa wiedza odnośnie alkoholu i narkotyków była przekazana w odniesieniu do bezpieczeństwa własnego oraz innych ludzi (np. odpowiedzialności za zdrowie lub życie uczestników ruchu drogowego).

Wszyscy uczestnicy zajęć edukacyjnych mieli możliwość w sposób praktyczny (symulacja) za pomocą ALKOgogli poznać, jaki wpływ ma alkohol na organizm ludzki. ALKOgogle symulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba po spożyciu alkoholu. Posłużyły nam one do demonstracji upośledzenia zmysłów, występującego po spożyciu alkoholu:

 • obniżenia koncentracji,
 • spowolnienia czasu reakcji,
 • niemożności określenia kierunków,
 • zniekształcenia widzianego obrazu,
 • zmian w ocenie odległości,
 • zmniejszenia możliwości oceny sytuacji,
 • podwójnego widzenia,
 • braku koordynacji mięśniowej.

Dzieci miały również możliwość wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych, podczas których za pomocą NARKOgogli poznali w sposób praktyczny (symulacja), jaki wpływ mają narkotyki na organizm ludzki. NARKOgogle symulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba po zażyciu narkotyków. NARKOgogle demonstrują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków na receptę, w tym:

 • dezorientację,
 • zaburzenia percepcji,
 • zawroty głowy,
 • brak koncentracji,
 • zniekształcenia obrazu.

Poprzez przeprowadzenie takich działań chcieliśmy nauczyć dzieci właściwych zachowań, wyrobić właściwe nawyki postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz nauczyć prostych technik ratowania ludzkiego zdrowia i życia.