Pomiar napięcia i natężenia prądu elektrycznego
mgr Halina Dyrlaga