Podziękowania składa Samorząd Uczniowski.
dla Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ciścu
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Biblioteka przypomina

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Prace uczniów klasy III

Prace uczniów klasy II
Klub Przyrodników.
Dziecięcy Zespół Regionalny
Samorząd Uczniowski
Gry i zabawy
...procedury bezpieczeństwa...
... COVID-19

WAŻNE
Kalendarium
w roku szkolnym 2019/2020
Z GRYPĄ
nie ma żartów.
w roku szkolnym 2019/2020
...procedury bezpieczeństwa...
... COVID-19
Dyrektor
Beata Popielarz