z ważną legitymacją szkolną
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Świetlica szkolna zaprasza chętne dzieci.
14 stycznia 2020 r
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Warsztaty z plastyki obrzędowej oraz zabawek ludowych
OFIAROM STANU WOJENNEGO ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

DZIĘKUJĘ
Klub Przyrodników.
Dziecięcy Zespół Regionalny
Samorząd Uczniowski
Gry i zabawy
Dotacja na zakup książek do biblioteki.

WAŻNE
Kalendarium
w roku szkolnym 2019/2020
Lekki
Tornister.
w roku szkolnym
2019/2020
w roku szkolnym 2019/2020
29 I 2020 r.
o godzinie 17 00