Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Beata Popielarz


z-ca dyrektora

mgr Śliwa Magdalena

j.angielski


ks. mgr Bożek Adam
religia

mgr Bryś Edyta
nauczanie zintegrowane

mgr Drożdż Nina
zajęcia świetlicowe,

mgr inż. Dyrlaga Halina
matematyka, fizyka, administrator www.

mgr Jadwiga Dziedzic
j. niemiecki

mgr Fijak Lucyna
nauczanie zintegrowane, logopeda

mgr Golec Małgorzata
biologia,plastyka,wdr

mgr Hankus Lucyna
muzyka

mgr Kałuski Jarosław
nauczyciel wspolorganizujący proces kształcenia

mgr Kudełka Barbara
nauczanie zintegrowane

mgr Krzus Paweł
chemia,

Micherda Aneta
pedagog specjalny, wychowanie fizyczne

mgr Moc Monika
pedagog,

mgr Motyka Celina
nauczanie zintegrowane

mgr Pajestka Małgorzata
przyroda, geografia, religia

mgr Pawlus Kamila
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Pieczarka Urszula
matematyka,

mgr Pydych Barbara
technika, informatyka, zajęcia świetlicowe

mgr Skowron Barbara
Kierownik świetlicy,wychowanie fizyczne,

mgr Szczotka Dominika
nauczyciel wspolorganizujący proces kształcenia

mgr Szpak Bożena
j.polski

mgr Talik Damian
psycholog

mgr Tetłak- Zgajewska Monika
historia, WOS, doradztwo zawodowe

lic. Urbańska Karolina
biblioteka

mgr Węglarz Szymon
wychowanie fizyczne

mgr Witos Ewelina
j.angielski

mgr Zaczkowska Lucyna
j. polski