We wrześniu 2001 roku udaliśmy się na pielgrzymkę do Rzymu, na spotkanie z Janem Pawłem II. Grupę pielgrzymkową stanowili uczniowie, nauczyciele i rodzice.