Informacje dla Rodziców

Ogólne warunki ubezpieczenia szkolnego szczegóły

Wychowanie komunikacyjne zaczyna się w domu.
...procedury bezpieczeństwa...
... COVID-19
Trudne sprawy wycho- wawcze,dydaktyczne, materialne ...

Czy warto czytać ?

Badania wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia , wiele programów wywołuje lęk i niepokój oraz znieczula na przemoc.
Badania dowodzą, że maluchy, którym czytano lepiej radzą sobie w szkole. więcej >>


UWAGA RODZICE

więcej >>

ZAGROŻENIA DLA NASZYCH DZIECI PŁYNĄCE Z INTERNETU

Gry – dobre czy złe?
Jak zachować bezpieczeństwo – wskazówki dla rodziców:
więcej >>

Poradnik dla rodzica
str. 18

więcej >>

ZAGROŻENIA DLA NASZYCH DZIECI PŁYNĄCE Z INTERNETU

W ostatnich latach w imponującym tempie rośnie popularność Internetu. Umożliwia komunikację, edukację i rozrywkę... Globalna sieć komputerowa oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń.
więcej >>


to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną
więcej >>

Pamiętaj, że Ty, jako rodzic, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka, również w wirtualnym świecie.

więcej >>