Zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej.

Drogi Rodzicu.

W czasie zawieszenia zajęć szkolnych, prosimy o pobranie karty zgłoszeń do klasy I. Karta do pobrania tutaj
Po wypełnieniu jej w Wordzie proszę przesłać drogą elektroniczną jako załącznik do e-maila na adres:

spcisiec@poczta.onet.pl

Powiadamia się rodziców, iż w terminie od 02 do 27 marca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia i wnioski o przyjęcie uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu (druki do pobrania w sekretariacie szkoły, w przedszkolu oraz na stronie internetowej: www.zspcisiec.com).

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły:

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CIŚCU

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY SPOZA OBWODU SZKOŁY