15-lecie nadania Szkole Podstawowej w Ciścu imienia Jana Pawła II