Święto Szkoły 2016

     Święto Szkoły 24 X 2016 r. rozpoczęła uroczysta msza św. W Kościele Parafialnym. Odprawił ją ksiądz proboszcz Władysław Nowobilski. Potem uroczystość była kontynuowana w szkole. Z dziecięcych ust popłynęły słowa hymnu: „Musimy od siebie wymagać, by nowy czynić ład, o lepsze jutro się starać, świat potrzebuje nas”. Następnie głos zabrała pani dyrektor Beata Popielarz, a po niej zaproszeni goście: wójt gminy Piotr Tyrlik, przewodniczący rady gminy Wojciech Sobel, przewodniczący komisji oświaty Leon Figura oraz zaprzyjaźniony ze szkołą prezes koła PTTK w Węgierskiej Górce Tadeusz Gołuch. Po przemówieniach nadszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez panie Bernadettę Zeman, Lucynę Zaczkowską i Lucynę Hankus.

     W tym roku montaż słowno – muzyczny został zatytułowany: „Jan Paweł II – sługa miłosierdzia”. Odpowiedź na pytanie dlaczego, nasuwa się sama. Tegoroczny XVI Dzień Papieski obchodziliśmy przecież pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia” a patron Szkoły Podstawowej w Ciścu – Jan Paweł II jest przez wielu nazywany Sługą Miłosierdzia. Jedno z pytań, które zostało skierowane ze sceny pod rozwagę słuchaczy, brzmiało: „Miłość da, co da?”. Recytatorzy przypomnieli także słowa zawarte w II Encyklice Papieża – Polaka z 1980 r. „O Bożej miłości”, które są prośbą do Boga o dźwignięcie człowieka z najgłębszego upadku i nakłonienie go do czynienia dobra.

     Na zakończenie apelu nastąpiło rozdanie nagród, które zdobyli uczniowie w szkolnym konkursie plastycznym: „Jan Paweł II – wczoraj – dziś – jutro”.

     Tym miłym akcentem zakończono świętowanie, uczniowi udali się do domów, a pani dyrektor, goście, nauczyciele i pracownicy szkoły na okolicznościowe spotkanie.