MAJOWE ŚWIĘTA, POLSKIE ŚWIĘTA!


          Dnia 4 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jak powszechnie wiadomo, był to pierwszy w Europie i drugi na świecie tego typu dokument, regulujący kwestie ustrojowe państwa. Chociaż Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko przez 14 dni, jej wprowadzenie udowodniło, że Polacy to naród świadomy swoich praw i obowiązków.


     Przy okazji warto zaznaczyć, że 1 maja świętujemy rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, o co nasz kraj zabiegał przez wiele lat. Z kolei 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi. Polskie barwy narodowe- biel i czerwień są nierozerwalnie związane z walką Polaków o wolność w okresie zaborów. Jest to także data, kiedy szczególnie pamiętamy o Polonii i Polakach za granicą.


     Majowe święta to polskie święta, przypominają o dorobku Polaków i historii, której znajomość świadczy o naszym patriotyzmie.

mgr Monika Tetłak-Zgajewska