"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

    Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce.

    Od września uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne. Celem programu było zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w domu, w drodze do szkoły, w szkole, na podwórku oraz podczas wypoczynku. Program został dodatkowo rozbudowany o materiały związane z tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Każdy uczestnik otrzymał książeczkę „Dołącz do Akademii Kubusia Puchatka” z grami i zabawami, które pomogły utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć. Twórcy programu przygotowali również broszury informacyjne dla rodziców z praktycznymi wskazówkami, jak nauczyć dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach i w sytuacjach zagrożenia.

    W grudniu uczniowie klasy pierwszej przystąpią do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, dzięki któremu zweryfikują i utrwalą dotychczasową wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

mgr Edyta Bryś