"Ślubowanie klasy pierwszej"
     W dniu 14 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. Podczas akademii uczniowie zaprezentowali krótki program słowno-muzyczny, w którym zapewnili o swojej gotowości do nauki. Był to pierwszy aktorski występ pierwszaków na szkolnej scenie. W tym dniu najmłodsi uczniowie zobowiązali się do rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, składając uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się też symboliczne pasowanie uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Beata Popielarz. Na znak przyjęcia w poczet społeczności uczniowskiej dzieci otrzymały piękne pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

     Tego dnia w naszej szkole uczniowie mieli także okazję podziękować swoim nauczycielom za pracę i trud wkładany w ich wychowanie. Występy uczniów niewątpliwie stanowiły najpiękniejszy bukiet życzeń dla nauczycieli, a gromkie brawa były dowodem uznania za piękne występy.


mgr Edyta Bryś
mgr Magdalena Śliwa