Związek Strzelecki

„Wyjdź z domu, zostań strzelcem!”


     16 marca 2016r. gościliśmy w naszej szkole członków Jednostki Strzeleckiej 3030 Żywiec im. por. Leonarda Rybarskiego. Wśród nich byli nasi obecni uczniowie, jak i absolwenci. Podczas spotkania została przybliżona tematyka Związku Strzeleckiego „Strzelec,” który został reaktywowany w 1991roku.


Statutowymi celami działalności współczesnego Strzelca są przede wszystkim:

 • działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;
 • wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym; przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej;
 • podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;
 • uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
 • popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa. •     Związek ten prowadzi cykliczne szkolenia, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, obozy spadochronowe, szkoły przetrwania, gry terenowe, marsze pamięci itp.

  Uczniowie obecni na spotkaniu mogli zapoznać się z wyposażeniem, jakie powinien mieć strzelec. Ponadto zostali poinformowani o zasadach rekrutacji do jednostki, a także obejrzeli prezentację przygotowaną przez naszych gości.

       Mamy nadzieję, że znajdą się chętni, którzy wezmą udział w wiosennym naborze do jednostki, gdyż jest to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu oraz nauczenie się wielu przydatnych rzeczy. Jednostka Strzelecka 3030 Żywiec przede wszystkim wychowuje młodych patriotów, ale też pomaga niektórym wyjść z kłopotów i znaleźć sens życia. Tak więc „wyjdź z domu, zostań strzelcem i pamiętaj, że mundur zobowiązuje.”

  mgr Magdalena Śliwa