Ślubujemy być pilnymi uczniami.

W dniu 13 października 2017r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów , połączona z pasowaniem na pełnoprawnych uczniów szkoły. Ceremonia odbyła się w pięknie udekorowanej sali w obecności Pani Dyrektor, grona pedagogicznego, zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów klas 2- 6.

W części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty taneczne, wokalne i recytatorskie.
Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, po którym pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramienia każdego dziecka. Po pasowaniu pierwszoklasiści złożyli na ręce pani dyrektor zobowiązanie „ My uczniowie klasy pierwszej zobowiązujemy się być wzorowymi w nauce i zachowaniu oraz godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły”, potwierdzone swoim podpisem (odcisk palca). Uwieńczeniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków od Rady Rodziców , Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców klasy pierwszej.
Po uroczystości pierwszaki wraz z rodzicami udały się na słodki poczęstunek.

Ten dzień na długo zostanie w ich pamięci.

wych. mgr Barbara Kudełka