Rajd Szlakiem Papieskim

W sobotę 20 maja 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu wraz z opiekunami uczestniczyli w IX Rajdzie Szlakami Papieskimi, który w tym roku odbył się pod hasłem "Rodzina domem modlitwy". Wraz z innymi pielgrzymami zgromadzili się pod Jubileuszowym Krzyżem Ziemi Żywieckiej, znajdującym się na szczycie Bendoszki Wielkiej. Najpierw włączyli się w modlitewne czuwanie, a następnie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, którą poprzedziło wypuszczenie gołębi. Wielką atrakcją dla dzieci było także poświęcenie owiec i ich przemarsz między pielgrzymami. Na koniec uczniowie poczęstowali się kiełbaską, którą sami upiekli przy rozpalonych ogniskach. Wszystkim tym przeżyciom towarzyszyła gęsta mgła, która spowiła cały szczyt Bendoszki. Niektórzy poczuli się jakby byli w chmurach i czuli obecność św. Jana Pawła II. To właśnie dla niego dzieci pokonały trasę z Rycerki Kolonii i zdobyły szczyt aby z innymi dziękować za naszego patrona, pamiętając o rocznicy urodzin, która miała miejsce dwa dni wcześniej. Dzieciom bardzo spodobała się ta uroczystość i wszyscy wracali do domów zadowoleni i pełni duchowych przeżyć.

mgr Celina Motyka