„Idźmy naprzód z nadzieją!” Pod takim hasłem w dniach 3 – 4 października odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w której prawie 15 tysięcy pielgrzymów reprezentowało niemal 400 placówek edukacyjnych. Wierni przybyli aby podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo, a także pomodlić się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, podziękować za pontyfikat św. Jana Pawła II oraz poprosić o obronę rodzin, świata i Kościoła. Ze wszystkich stron Polski i nie tylko przybyły tysiące młodych wiernych zgromadzonych pod jasnogórskimi wałami, na których powiewało kilkaset sztandarów z wizerunkiem patrona.

Pielgrzymi ze szkół im. Jana Pawła II przybywając na Jasną Górę mają świadomość, jakie znaczenie w życiu ich patrona ma to miejsce. To on dawał im przykład, jak docierać do świętości. Był wielkim nauczycielem, z którego nauk wciąż czerpią mądrość, wskazówki i siłę do podejmowania codziennych zmagań. Mimo upływających lat od momentu, kiedy Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, w jego naukach wciąż odnajdujemy wskazówki jak postępować i wyznaczać cele naszego życia. Mijający czas nie osłabia mocy słów naszego patrona, bo prawda w nich zawarta jest ponadczasowa.

Od siedemnastu już lat pomysłodawcą wielu działań związanych z pielgrzymką jest pan Zbigniew Gumiński. To on dziewiętnaście lat temu, w 1998 r. dostrzegł, jakie znaczenie może mieć postać wybrana na patrona placówki szkolnej w kształtowaniu nowych pokoleń Polaków. Jest pomysłodawcą powstania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz inicjatorem niezwykłych październikowych spotkań naszej społeczności u stóp Królowej Polski.

Pan Zbigniew w tym roku skierował zaproszenie do Szkoły im Jana Pawła II w Ciścu z prośbą o poprowadzenie oprawy muzycznej w czasie uroczystości związanej z obchodami XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Chór z Ciśca z radością odpowiedział na zaproszenie, jednocześnie zachęcił do współpracy zaprzyjaźniony chór z Bystrej Żywieckiej. Szkoły im. Jana Pawła II w Ciścu i Bystrej corocznie biorą udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, jednakże, w tym roku w jeszcze bardziej znaczącej i zaszczytnej roli .Oba zespoły pod kierunkiem Pani mgr Lucyny Hankus współpracując ze sobą ściśle zapewniły piękną oprawę muzyczną przed mszą, na mszy oraz swoim śpiewem żegnały pielgrzymów. Niezwykle ciepło i serdeczne zostaliśmy powitani i przedstawieni tysiącom młodych wiernych zgromadzonym pielgrzymom pod jasnogórskimi wałami w imieniu gospodarzy Jasnej Góry ojców Paulinów przez ojca Sebastiana Mateckiego. W czasie mszy uczennica klasy III gimnazjum Marta Byrtek zaśpiewała solo psalm, zaś 50-ro chórzystów pod bacznym okiem nauczycielki muzyki pracującej w obu placówkach pani mgr Lucyny Hankus śpiewało pieśni w dwugłosie z akompaniamentem małego zespołu muzycznego w składzie skrzypiec, keyboardu i gitar. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, czujemy się bardzo wyróżnieni tak aktywnym udziałem w tak pięknych uroczystościach, w tak niezwykłym miejscu. Cieszymy się, że sprostaliśmy wyzwaniu. Mimo dużych obaw i lęku nie poddaliśmy się. Modląc się wzmacnialiśmy naszą wiarę i nadzieję, że sprostamy niełatwemu i tak bardzo honorowemu zadaniu, które zostało nam powierzone. Nasi uczestniczący w pielgrzymce opiekunowie i rodzice z dumą i łzą w oku gratulowali nam pięknego występu. Największą nagrodą są gratulacje i ciepłe słowa od samego Biskupa Tomasika, który przewodniczył uroczystościom mszy świętej. Chwile spędzone na Jasnej Górze są dla nas ogromnym przeżyciem w wymiarze duchowym, To błogosławiony czas spędzony w Jasnogórskim Sanktuarium u stóp Królowej Polski.

My skromni uczniowie Szkoły im Jana Pawła II, nauczyciele oraz rodzice z całego serca dziękujemy Ci Panie.

mgr Lucyna Hankus