Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
,,Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”

Dnia 7 czerwca 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyła się gala podsumowująca VII edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pt.„Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”. Honorowy patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były wydarzenia z lat 1939-1956. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego oraz wojewódzkiego. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowała Anna Gaca, która uzyskała tytuł laureata.

Uroczystość rozpoczęła się wykładem o polskich zesłańcach w Kazachstanie, wygłoszonym przez dr Annę Kubajak z Niepublicznego Centrum Edukacji w Krzeszowicach. Potem nastąpiło ogłoszenie laureatów oraz wręczenie nagród książkowych i dyplomów. Opiekunowie uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Konkurs, jak co roku cieszył się ogromną popularnością, mimo iż treści konkursowe wykraczały poza podstawę programową z historii.

mgr MonikaTetłak-Zgajewska