Projekt „Kino Szkoła” zakończony.

Do kina czy na film? Okazuje się, że można połączyć te dwie kwestie i jeszcze się czegoś nauczyć.

Od listopada do maja br. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu brali udział w VI edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła.” Program ten zorganizowano we współpracy z kinem „Janosik” w Żywcu. Jego celem był wzrost świadomości i kompetencji medialnych i społecznych wśród uczniów. Ponadto każdy seans poprzedzała specjalnie przygotowana prelekcja dotycząca tematów profilaktyczno-społecznych. Filmy dobierano odpowiednio do przedziałów wiekowych dzieci: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej i klasy 1-3 gimnazjum. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: przyjaźń, rodzina, dobro i zło, dyskryminacja, miłość, akceptacja, dojrzewanie, przemoc w szkole, współpraca w grupie. Zarówno prelekcje, jak i seanse, powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Nauczyciele zostali również wyposażeni w opracowane scenariusze lekcji wychowawczych. W sumie uczniowie zobaczyli 15 filmów pełnometrażowych. Mieli też okazję nie tylko wypowiedzieć się na dany temat podczas prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, ale także mogli zobaczyć prezentacje multimedialne dotyczące omawianych zagadnień.

Wyjazdy na pewno przyczynią się do wzmocnienia działań profilaktycznych podejmowanych w szkole. Ponadto pomogą uczniom w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania.

mgr Magdalena Śliwa