Jak pracował zespól góralski "Małe Cisy” w roku szkolnym 2016/2017 ?

Zespół „Małe Cisy” rozpoczął swoją pracę w roku szkolnym 2016/2017 od naboru nowych tancerzy. Okazało się bardzo szybko, że dzieci które rozpoczęły naukę tańca góralskiego są bardzo chłonne na nowe doświadczenia i szybko się uczą. Pierwszy występ odbył się podczas świątecznego bożonarodzeniowego apelu w szkole. Dzieci w pasterskich strojach zaprezentowały krótki układ taneczny, śpiewały kolędy i pastorałki, a następnie złożyły wszystkim tradycyjne góralskie życzenia.

Następny występ odbył się 10 stycznia 2017r. podczas spotkania świątecznego z seniorami naszej wsi. Dzieci pochwaliły się swoimi umiejętnościami także podczas Dnia Babci i Dziadka. Dziadkom bardzo podobało się to świąteczne kolędowanie swoich wnuków. Swój program „Małe Cisy” przedstawiły również w Klubie Seniora, który działa przy Bibliotece Gromadzkiej w Ciścu. Dzieci cieszyły się, że zostały zaproszone, a ich wysiłek został nagrodzony brawami i słodyczami. 4 stycznia „Małe Cisy” brały udział w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Polskich w Ośrodku Promocji Gminy w Węgierskiej Górce, co było dla tych młodych górali nowym doświadczeniem.

W drugim półroczu program taneczny został wzbogacony i dzieci miały okazję przedstawić go na Pikniku Rodzinnym, który miał miejsce 3 czerwca w naszej szkole. Występ został powtórzony podczas Wernisażu „Spotkanie ze sztuką” 20 czerwca w OPG w Węgierskiej Górce, na którym prezentowane były prace uczniów naszej szkoły. Podczas wakacji dzieci chętnie przyszły do szkoły, aby 13 sierpnia podczas Pikniku Parafialnego swoim występem podziękować ks. Prałatowi Władysławowi Nowobilskiemu za 50 lat posługi kapłańskiej i pożegnać go w związku z przejściem na emeryturę.

Przed nami kolejny rok pracy. Mamy nadzieję, że będzie tak bogaty i różnorodny jak poprzedni.Zobacz więcej na

mgr Celina Motyka