FINALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Dnia 21 czerwca 2017 r. odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych uczniów klasy drugiej gimnazjum. Dotyczyły one tematyki historycznej oraz regionalnej. Gimnazjaliści przedstawili historię fortów obronnych znajdujących się na terenie gminy Węgierska Górka. W prezentacji znalazły się także informacje dotyczące działań zbrojnych na terenie Żywiecczyzny we wrześniu 1939 r. oraz rodzajów amunicji i zaopatrzenia poszczególnych fortów. Druga grupa przedstawiła wybrane kapliczki znajdujące się na terenie Ciśca. Uczniowie krótko zaprezentowali historię kapliczek i ich znaczenie dla mieszkańców. Całość uświetniły zdjęcia wykonane przez uczniów oraz wystawa prac, którą można także podziwiać w Ośrodku Promocji Gminy w Węgierskiej Górce.

mgr Małgorzata Golec
mgr Monika Tetłak-Zgajewska