Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali

Te słowa naszego papieża Jana Pawła II wypowiedziane w 1983 r. na Jasnej Górze stały się dla naszej szkoły motto – myślą przewodnią.
Pamiętamy o nich szczególnie dziś, w kolejną rocznicę nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Jesteśmy dumni z tak wielkiego Patrona i zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem wobec papieża, jest nie tylko zrozumieć jego naukę, ale także wziąć ją sobie do serca i zacząć stosować w życiu”.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - motto szkoły stało się również hasłem przewodnim, które przyświecało uroczystym obchodom Dnia Patrona Szkoły - Jana Pawła II w dn. 23.10.2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu. W tym dniu o godzinie 8.45 uczniowie wraz z nauczycielami udali się uroczystym przemarszem do Kościoła p w. św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu. Uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęła Msza św., homilię wygłosił ks. proboszcz Marek Nieciąg. Po Eucharystii rozpoczęła się druga część święta, która miała miejsce w szkole. Część oficjalną otworzyła Pani dyrektor Beata Popielarz, która powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych. W ciepłych i serdecznych słowach przybliżyła sylwetkę Papieża oraz podkreśliła potrzebę wpatrywania się w naszego Patrona, który był wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.W dalszej kolejności nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez p. Małgorzatę Golec. Już po raz jedenasty odbył się on w naszej szkole, tym razem pod hasłem: „JAN PAWEŁ II – IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”
Jury w składzie: przew. p. dyr. Beata Popielarz, członkowie: p. Tadeusz Gołuch,. ks. Tomasz Drabek, p. Magdalena Śliwa, ucz. Kinga Talik wyłoniło nagrodzonych:

Kategoria klasy I-III SP

I miejsce - Paulina Bednarz
II miejsce - Oliwia Fułat
III miejsce - Laura Babik
Wyróżnienie- Elżbieta Gluza , Zuzanna Waliczek

Kategoria klasy IV-VI SP

I miejsce - Patryk Blaut
II miejsce - Natalia Pytlarz
III miejsce - Patryk Machała
Wyróżnienie - Natalia Ficoń , Karolina Zagórska , Mikołaj Ligocki

Kategoria Gimnazjum

I miejsce - Worek Zuzanna
II miejsce - Ewelina Talik
III miejsce - Karolina Wandzel
Wyróznienie - Karolina Machała , Dominika Kacperek

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. IV- VII pod kierunkiem p. Bernadetty Zeman, p. Lucyny Zaczkowskiej oraz p. Lucyny Hankus. Dzieci zaprezentowały zebranym montaż słowno--muzyczny nawiązujący do słów Jana Pawła II, który „uczy nas dobra, zrozumienia drugiego człowieka, uczy miłości i przebaczenia, uczy jak być przyjacielem i jak obdarowywać uśmiechem. Uczy kochać Ojczyznę. Wymagajmy tego od siebie” – podkreślali recytujący. Piękną oprawę plastyczną z wizerunkiem Patrona naszej szkoły oraz hasłem przewodnim przygotowały Panie: Beata Brączek, Małgorzata Golec oraz Barbara Pydych. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ciścu był – jak co roku – hołdem wdzięczności złożonym Patronowi. Jesteśmy Mu wdzięczni za to, że uczy nas dobra, miłości, patriotyzmu, uczy jak mądrze żyć i pracować, abyśmy stawali się coraz lepsi.

mgr Bernadetta Zeman,
mgr Małgorzata Golec