„Małe Cisy” na XXIV Hołdymasie Gazdowskim.

17 listopada 2018 r. dziecięcy zespół regionalny „Małe Cisy” zaprezentował się przed gośćmi, zgromadzonymi w sali budynku OSP w Ciścu. Przedstawił swój program, który został nagrodzony gromkimi brawami. Spotkanie odbyło się z okazji XXIV Hołdymasu Gazdowskiego, którego gospodarzem były gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Cisiec Mały.

mgr Celina Motyka