Mikołaj w szkole !


6 grudnia odwiedził naszą szkołę św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Uczniowie klas I-III przyjęli go bardzo spontanicznie, ciesząc się i radując na widok tak upragnionego gościa. Zanim dzieci otrzymały prezenty, zaprezentowały swoje przygotowane programy. Przedstawienia rozpoczęły dzieci uczęszczające na świetlicę. Mikołajowi bardzo podobały się występy. Słodkie prezenty otrzymali wszyscy uczniowie szkoły, gdyż nasz gość zapukał do wszystkich drzwi klas.