„Przyjazna Szkoła.”

14 czerwca 2018r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyło się podsumowanie Kampanii „Razem Raźniej” prowadzonej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w województwie śląskim w roku szkolnym 2017/2018.

W ramach kampanii Śląskie Kuratorium Oświaty zorganizowało szereg konkursów promujących jeden z punktów polityki oświatowej państwa: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Nasza szkoła wzięła udział w konkursie na tytuł „Przyjazna Szkoła.” Uczniowie wraz z nauczycielami musieli wykonać 5 z 6 zadań i zdobyć odpowiednią ilość punktów. Certyfikaty otrzymało 155 szkół z województwa śląskiego, w tym nasza.

Na spotkaniu obecny był Wicekurator Oświaty pan mgr Dariusz Domański, który wręczył certyfikaty dla szkół i nagrody dla uczniów w konkursie Galeria Talentów. Całość uroczystości uświetniona była występami dzieci z okolicznych placówek.

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w w/w konkurs i przyczynili się do uzyskania certyfikatu. Pamiętajcie „Razem zawsze raźniej!”

Opiekun SU – mgr Magdalena Śliwa