"Papież, który kochał dzieci."

Uroczystość Święta Szkoły obchodziliśmy w tym roku 24 października i był to wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej. Rozpoczął się on uroczystym przemarszem ze szkoły do kościoła. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy św., a po niej udaliśmy się na akademię do pięknie udekorowanej przez panie mgr Lucynę Fijak, mgr Monikę Moc i mgr Barbarę Skowron sali gimnastycznej.

Na wstępie wraz z zaproszonymi gośćmi społeczność szkolna uczciła pamięć swojego patrona – Jana Pawła II, zapalając znicz pod jego popiersiem. W pierwszej części apelu, po odśpiewaniu hymnu szkoły i przemówieniu pani dyrektor mgr Beaty Popielarz i gości, nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. Dzieci w obecności swoich rodziców i wszystkich zgromadzonych zobowiązały się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki szkolne.

Myślą przewodnią części artystycznej było hasło: „Papież, który kochał dzieci”. Teksty recytowane przez dzieci, piosenki śpiewane przez chór i pierwszaków, odzwierciedlały naturę tego niezwykłego Polaka. Dopełnieniem tego niezwykłego programu był taniec najmłodszych oraz wspaniała prezentacja, przedstawiająca obrazy naszego Świętego w otoczeniu dzieci.

Na koniec nastąpiło podsumowanie XII Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”, przeprowadzonego przez panią mgr Małgorzatę Golec i wręczenie nagród.

To był wspaniały i niezwykle wzruszający dzień. Był on efektem wielogodzinnych przygotowań dzieci pod opieką nauczycieli: pani mgr Lucyny Zaczkowskiej, mgr Haliny Dyrlagi, mgr Lucyny Hankus i mgr Celiny Motyki.

mgr Celina Motyka

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,,Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”. Dzieci miały wykonać pracę plastyczną w formacie A4 techniką dowolną ale bez naklejania gotowego wizerunku papieża . Jury w składzie – przewodnicząca p. dyrektor Beata Popielarz, ks. Marek Kamiński, p. Monika Moc i przewodnicząca SU Zuzanna Karpeta w kategoriach wiekowych ustaliło następującą klasyfikację:

Kategoria klasy I-III SP

I miejsce - Nikola Woźniak
II miejsce - Wiktor Żołdak
III miejsce - Anna Ficoń
Wyróżnienie- Robert Śleziak ,

Kategoria klasy IV-VI SP

I miejsce - Paulina Waligóra
II miejsce - Iga Karpeta
III miejsce - Elżbieta Gluza
Wyróżnienie - Anna Haraf , Wiktoria Tomasiak , Patryk Blaut , Barbara Zawada , Maciej Krauze

Kategoria klasy VII-VIII i Gimnazjum

I miejsce - Karolina Plata
II miejsce - Klaudia Liszka
III miejsce - Karolina Wandzel

Wyróznienie specjalne Prezesa Koła PTTK w Węgierskiej Górce - Kinga Blaut ,

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!mgr Małgorzata Golec