7 marca 2018 r. grupa uczniów pod opieką nauczycieli: Barbary Kudełki, Małgorzaty Sobel oraz księdza Tomasza Drabka udała się na stok narciarski „ Za Groniem” w Ciścu. Po krótkiej rozgrzewce około godziny 1000 zawodnicy przystąpili do ostrej , ale zdrowej rywalizacji w IV Zawodach o Puchar Dyrektora Szkoły w Ciścu.

Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych.
W poszczególnych grupach zwycięstwo odnieśli:

  I. dziewczynki młodsze
  1. Barbara Zawada (1:00:93)
  2. Julia Tondytko (1:37:66)
  3. Lena Piela (1:40:14)
  II. chłopcy kl. I - III
  1. Wiktor Worek (1:30:70)
  2. Miłosz Mika (1:45:31)
  3. Dawid Okrzesik (1:48:11)
  III. chłopcy kl. IV – VI
  1. Piotr Motyka (1:18:13)
  2. Konrad Okrzesik (1:20:11)
  3. Bartłomiej Baszuk (1:23:82)
  IV.dziewczynki starsze
  1. Patrycja Zawada (1:00:53)
  2. Patrycja Motyka (1:21:16)
  3. Karolina Plata (1:33:45)
  V. chłopcy kl. VII i gimnazjum
  1. Karol Berek (1:09:50)
  2. Karol Węglarz (1:12:29)
  3. Kacper Talik (1:24:25)

Najlepszy wynik łącznie w dwóch przejazdach uzyskała Patrycja Zawada. Po zakończeniu zawodów uczestnicy udali się na gorącą herbatę i pyszną kiełbaskę z ogniska.

Około godziny 1130 nastąpiła uroczysta chwila wręczenia nagród. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostały nagrodzone pucharami, a każdy uczestnik zawodów otrzymał dyplom, medal i drobny upominek.

Dopisywała nam pogoda i dobry humor, to te po rozdaniu nagród niektórzy uczniowie wrócili na stok i cieszyli się z doskonale przygotowanej trasy, a pozostali bawili się na śniegu.

Organizator zawodów oraz uczniowie składają serdeczne podziękowanie za profesjonalnie przygotowany stok oraz za sprawne przeprowadzenie zawodów panu Pawłowi Słowik prezesowi Agencji Sportowo – Rekreacyjnej Słowik SKI.

Państwu Jolancie i Andrzejowi Zawada, Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców oraz radnemu panu Janowi Fułat składam serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród rzeczowych, pucharów i zorganizowanie przewozu.

Na koniec chcę skierować podziękowania również pani mgr Małgorzacie Marchewka, pani mgr Małgorzacie Sobel oraz ks. mgr Tomaszowi Drabek za okazaną pomoc przy zawodach i opiece nad uczniami.

mgr Barbara Kudełka