W naszej szkole.

ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego. Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela szkolnego oraz architekta zatrudnionego przez NCK, skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. (www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody/o-projekcie)

W naszej szkole do programu zakwalifikowała się klasa II. Zajęcia z dziećmi będą prowadzone przez architekta Otylię Śleziak oraz nauczyciela mgr Celinę Motykę. Za nami pierwsze z dziesięciu spotkań, które będą odbywały się do pierwszej połowy grudnia.

1.Przygoda z architekturą – 13.09.2019

Na zajęciach uczniowie próbowali wyjaśnić, z czym kojarzy im się słowo architektura. Architekt posługując się prezentacją przybliżył im ten temat. Dzieci zrozumiały, że pierwsze budowle powstały z potrzeby zdobycia schronienia, a sposoby budowania zależne były od warunków życia ludzi. Obserwacja świata natury, żywiołów, inspirowała do działania. Użyteczność, trwałość i piękno stało się dla architektów podstawową cechą ich projektów. Dzieci zrozumiały, że nawet ogród lub droga także mogą mieć cechy architektury. Pani Otylia Śleziak opowiedziała o pracy architekta, o tym, czym zajmują się urbaniści, architekci krajobrazu i architekci wnętrz.

Następnie uczniowie, mali architekci, na kartkach przedstawili wyobrażone przez siebie schronienie. Każdy z nich przedstawił i opisał swój projekt. Na koniec nastąpiło budowanie. Ze zgromadzonych materiałów powstały trzy schronienia. Dzieci opowiadały o efektach swojej pracy. Próbowały wskazać, jakie cechy architektury są widoczne w ich budowlach. Radości przy tworzeniu było wiele, a zabawa w powstałych domkach jeszcze lepsza!


mgr Celina Motyka