ZABAWA Z ARCHITEKTURĄ

08.11.2019     DOM I OGRÓD

Na zajęciach dzieci zastanawiały się, w jak w sposób praktyczny, twórczy i atrakcyjny łączyć architekturę budynku z otoczeniem. Na podkładkach stworzyli wspaniałe makiety ukazujące połączenie przestrzeni mieszkalnej z ogrodem. Na koniec uczniowie ułożyli swoje prace tak, aby stworzyły całość przestrzenną. Efekt końcowy był fantastyczny!


18.11.2019     SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Na tych zajęciach dzieci mogły zobaczyć mapę terenu szkoły oraz rysunki architektoniczne budynku. Na spacerze zaznaczały na swoich roboczych mapkach miejsca najbardziej interesujące, uznawane za przyjazne oraz te, w których warto dokonać zmian. Po powrocie dzieci zapisywały hasła lub rysowały piktogramy, które były ich propozycjami na wykorzystanie istniejącej przestrzeni, bądź jej zmienienie tak, aby wnętrze budynku szkoły i jego otoczenie były przyjazne i jak najlepiej służyły uczeniu się. Po burzy mózgów, uczniowie wykonali rysunki wybranych miejsc, dokonując pozytywnych zmian.

mgr Celina Motyka