WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO ,,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


Dnia 28 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs historyczno-plastyczny ,,Ocalić od zapomnienia”.

Celem konkursu było: zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką powstań śląskich oraz pobudzenie ich aktywności twórczej i wyobraźni plastycznej, a także kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych i technik plastycznych jako środka przekazu. Ponadto konkurs miał przyczynić się do wzrostu integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego poprzez wspólne upamiętnienie 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego. Polegał on na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej techniką kolażu, prezentującej lokalnego bohatera powstań śląskich.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach.

Laureatką III miejsca została uczennica klasy ósmej Anna Kręcichwost, która przygotowała pracę o przywódcach I powstania śląskiego. Uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody a opiekunowie stosowne podziękowania. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz władz samorządowych.

mgr Monika Tetłak-Zgajewska