Wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

Dnia 15 listopada 2019 r. uczniowie klasy ósmej odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Młodzież miała możliwość uzupełnienia informacji dotyczących jednego z najtragiczniejszych wydarzeń z dziejów Polski i świata, jakim był holokaust.

Pierwszym etapem zwiedzania było przejście przez bramę obozu, na której widnieje napis Arbeit macht frei. W tym miejscu rozpoczynał się koszmar obozowego życia. Więźniowie nie zdawali sobie sprawy co ich czeka i naiwnie wierzyli, że przyjechali tutaj, aby pracować.

Uczniowie ze skupieniem i powagą wysłuchali wykładu przewodnika, który w dalszej części zwiedzania opowiedział o tragicznym losie więźniów obozu zagłady. Przedstawił m.in. relacje osób, które przetrwały pobyt w Auschwitz-Birkenau. Dotyczyły one trudów życia codziennego czy rozłąki z bliskimi. Wyczerpujący wykład przewodnika uzupełniły pokazy multimedialne, np. o życiu społeczności żydowskiej w Europie przed wybuchem drugiej wojny światowej i liczne wystawy. Uczniowie zobaczyli również rysunki, które tworzyli więźniowie. Przedstawiały one codzienność życia w obozie.

Szczególnie wymownym momentem dla wszystkich było zejście do podziemi Bloku 11 nazwanego blokiem śmierci. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kary odbywali więźniowie w zwykłych celach, ,,ciemnicach” oraz w celach do stania. Zobaczyli miejsce, w którym poniósł śmierć Maksymilian Kolbe. Następnie w ciszy przeszli na dziedziniec, na którym wykonywano egzekucje. W tym miejscu została zapalona świeca i odmówiona modlitwa. Na zakończenie tej części wizyty uczniowie weszli do budynku krematorium.

Po przejeździe do Brzezinki przewodnik opowiedział uczniom o tym, w jakich warunkach transportowano ludzi do obozu. Następnie wszyscy przeszli do miejsca, gdzie znajdowały się ruiny komór gazowych i krematoriów. Ostatnim etapem zwiedzania było wejście do jednego z baraków. Tam ósmoklasiści zostali zapoznani z trudami życia więźniów i walką o przetrwanie w tak niehumanitarnych warunkach.

Na koniec przewodnik podziękował uczniom za godną postawę i wzorowe zachowanie w trakcie zwiedzania.

mgr Monika Tetłak-Zgajewska