"Papież, który kochał góry."

Dziewiętnasty Dzień Papieski obchodzony był w tym roku 13 października . Święto wypada zawsze w niedzielę poprzedzającą 16. października, czyli dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów były słowa: "Wstańcie, chodźmy" odnoszące się do tytułu jednej z książek papieża Jana Pawła II. Nawiązują one także do słów Jezusa skierowanych w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów.

Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu 22.10.2019r. odbyły się pod hasłem „Papież, który kochał góry”.

W tym dniu o godzinie 8.45 uczniowie wraz z nauczycielami udali się uroczystym przemarszem do Kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu. Uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęła Msza św., homilię wygłosił ks. proboszcz Marek Nieciąg.

Hymnem szkoły, którego słowa nawiązują do jednych z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków, rozpoczęła się druga część święta, która miała miejsce w szkole. Część oficjalną otworzyła Pani dyrektor Beata Popielarz, która powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych.

Następnie przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia”. Pierwszoklasiści ślubowali „dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, uczyć się, jak kochać Ojczyznę, jak być dobrym kolegą”. Złożyli również na ręce Pani dyrektor zobowiązanie do wzorowego zachowania i godnego reprezentowania imienia naszej szkoły. W dalszej części zaprezentowali również swoje umiejętności, recytując poznane wiersze, tańcząc i śpiewając piosenki.

Po oficjalnym przyjęciu dzieci do grona społeczności szkolnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas IV – VIII. Zebranym został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Papież, który kochał góry”. Zarówno dekoracja, jak i oprawa muzyczna nawiązywały do słów wypowiadanych przez uczniów o tym, że „nasz Patron w naturze odnajdywał sens istnienia, o tym że podziwiając otaczającą przyrodę, tworzył utwory, które były zamyśleniem nad pięknem, a zarazem przemijaniem świata i człowieka”. Recytacje uczniów przybliżyły uczestnikom spotkania jeszcze bardziej sylwetkę Papieża – Górala, który „z miłością spoglądał na góry i chłonął doskonałości natury”. Program artystyczny zakończył się słowami skierowanymi do naszego Patrona:


„Góry i lasy Tobie się kłaniały,
Góralu nasz Drogi,
Pan w niebie góry Ci dał”.

Zwieńczeniem, tej tak ważnej dla całej społeczności szkolnej, uroczystości było rozstrzygnięcie XII edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II wczoraj, dziś, jutro” pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”!
Celem konkursu było upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II oraz uświadomienie uczniom wielkości Papieża jako człowieka i Jego szczególne miejsce w historii Kościoła i świata.

Nagrodę specjalną Zarządu Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce otrzymała Milena Biegun kl.Vb.

Kategoria klasy I-III SP

I miejsce - Lidia Cecotka oraz Julia Tondytko
II miejsce - Kinga Blaut
III miejsce - Samuel Iskierka
Wyróżnienie- Nikola Tlałka ,

Kategoria klasy IV-VIII SP

I miejsce - Natalia Ficoń
II miejsce - Szymon Wolny
III miejsce - Bartłomiej Baszuk
Wyróżnienie - Anna Byrtek ,

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!

Na zakończenie Pani dyrektor w ciepłych słowach podziękowała wszystkim, którzy przygotowali uroczystość oraz występującym. Podkreśliła dumę z faktu, iż nasza szkoła nosi imię tak wybitnego Polaka oraz tego, że kolejny raz spotkaliśmy się na tak wzruszającej i skłaniającej do refleksji uroczystości.

mgr Bernadetta Zeman