5 lutego br. zespół góralski pod kierunkiem pani Celiny Motyki wraz z klasą 5B spędzili wspólny czas w Ninja Park w Bielsku-Białej. Wszyscy doskonale się bawili skacząc na trampolinach oraz w basenie z piankami. Ponadto udało im się pokonać przygotowany tor przeszkód. Dzieci wykazały się również doskonałymi umiejętnościami sportowymi, ponieważ wiele z nich wykonywało przepiękne salta oraz inne figury akrobatyczne na trampolinach.

mgr Magdalena Śliwa
mgr Celina Motyka
mgr Edyta Bryś
mgr Barbara Pydych