Ze względów bezpieczeństwa zakończenie roku szkolnego 2019/2020
odbędzie się w grupach wg harmonogramu :

  1. godz.9:00 - dziewczynki kl.1-3

  2. godz.9:30 - chłopcy kl.1-3

  3. godz.10:00 - kl.4 całość

  4. godz.10:30 - kl. 5B całość, kl.5A dziewczynki

  5. godz.10:45 - kl.5A chłopcy

  6. godz.11:00 - kl. 6A dziewczynki, 6B dziewczynki

  7. godz.11:15 - kl. 6A chłopcy, 6B chłopcy

  8. godz.11:30 - kl.7 dziewczynki

  9. godz. 11:45 - kl. 7 chłopcy

  10. godz. 12:15 - kl. 8 całość
Świadectwa odbieramy w swoich klasach u wychowawców, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odkażanie rąk).