XXI Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

7 października przedstawiciele naszej szkoły wyruszyli na Jasną Górę, gdzie odbyło się spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Był to wyjątkowy wyjazd, ponieważ chór szkolny przygotował oprawę muzyczną Mszy Św. Pod kierunkiem Pani mgr Lucyny Hankus uczniowie ze szkoły w Ciścu oraz z zaprzyjaźnionej szkoły w Bystrej zaprezentowali przepiękne utwory, takie jak: „Z dawna Polski Tyś Królową,” „Miłość da,”, „Żyć, żyć, kochać,”, „Pokolenie Jana Pawła,” „Hymn Rodziny Szkół im. JPII” i wiele innych. Oprócz śpiewu, który niósł się po jasnogórskich błoniach, dzieci poprowadziły modlitwę różańcową oraz chóralnie odpowiadały na wezwania podczas Mszy Św., której przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik. Ważnym przeżyciem było także zaśpiewanie psalmu przez nasze uczennice Anię i Zosię z kl. V. W przygotowaniach oprawy pomagał również ks. mgr Marcin Mendrzak.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w całej Polsce. Bezpośrednio po Mszy Św. odczytano akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, odczytano list do Ojca Św. Franciszka, a na koniec wręczono nagrody laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki pielgrzymkowe, a uroczystość była transmitowana na żywo za pośrednictwem kanału youtube.

mgr Magdalena Śliwa