Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 14 października 2021 r. w roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców i bliskich. Podczas akademii uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny, w którym zapewnili o swojej gotowości do nauki. Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, na sztandar szkoły, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się też symboliczne pasowanie uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Beata Popielarz. Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały legitymacje szkolne i dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

mgr Edyta Bryś
mgr Celina Motyka