UCZENNICA NASZEJ SZKOŁY NA PODIUM XIV POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ.


04.11.2021r.w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce odbył się XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Uzależnień. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i ma charakter wieloetapowy. W wyniku eliminacji szkolnych następuje wyłonienie trzech reprezentantów szkoły do następnego etapu konkursu.

  Jego celem jest:
 • poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania uzależnieniom;
 • zwiększenie świadomości, czym są uzależnienia wśród młodzieży;
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach kontaktu ze środkami uzależniającymi,
 • wspieranie powyższych działań poprzez edukację profilaktyczną i prozdrowotną;
 • kształcenie pozytywnych wspierających postaw wobec ludzi uzależnionych.
  Do finału powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie naszej szkoły:
 • Aleksandra Krestian-kl.VIIIb;
 • Szymon Wolny-kl.VIIa;
 • Laura Babik-kl.VIIb.

Aleksandra Krestian zdobyła II miejsce w eliminacjach powiatowych. Szymon Wolny i Laura Babik także uzyskali dużą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy!!!

mgr Bożena Loranc