104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


Dnia 9.11.2022r. w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas czwartych z okazji 104. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę.

Po zgłoszeniu Pani dyrektor raportu o gotowości szkoły do apelu i wprowadzeniu pocztu sztandarowego wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy.

Następnie uczniowie klas czwartych przedstawili montaż słowno – muzyczny, który stał się swoistą lekcją historii. W swoim wystąpieniu dzieci mówiły o wolności oraz przypominały, jak po 123 latach niewoli Polska wyzwoliła się spod zaborów: Rosji, Prus i Austrii. Przeszło przez ponad wiek nasz kraj nie istniał na mapie Europy. Żył jednak naród, kultura i historia.

Uczniowie, dzięki strojom stylizowanym na ówczesne lata i poprzez swój występ, przybliżyli swoim kolegom, jak mimo niewoli, wielu Polaków dobrze wykonywało swoją pracę, obowiązki, jak dużo od siebie wymagali i byli uczciwi. Czwartoklasiści odśpiewali również „Rotę”, której słowa napisała Maria Konopnicka oraz inne patriotyczne pieśni: „O mój rozmarynie” czy „Przybyli ułani”. Podkreślali w ten sposób, że pieśni te wzmacniały wśród rodaków nadzieję i wiarę w szybkie odzyskanie niepodległości.

Występujący na oczach widzów tworzyli dekorację, która nawiązywała do ważnych dat i wydarzeń, które rozpoczęły tragedię naszego narodu oraz do wybitnych rodaków, którzy rozsławili imię Polski.

Tę patriotyczną lekcję zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego oraz słowa Pani dyrektor wygłoszone przy tej okazji do społeczności szkolnej.

mgr Bernadetta Zeman