„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizować będzie w nowym roku szkolnym 2022/23 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Nasza placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. W najbliższym czasie planujemy, poprzez ankiety, przeprowadzić konsultacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami dotyczące zakupu książek.

Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa uczniów, dlatego w nadchodzącym roku szkolnym zaplanowaliśmy wiele działań promujących i upowszechniających czytelnictwo (projekty, konkursy, spotkania, wystawy).

Zapraszam do wypełnienia ankiety.

Ankieta klasy I - III

Ankieta klasy IV - VI

Ankieta klasy VII - VIII

Ankieta - rodzice

Ankieta - nauczyciele

mgr Małgorzata Marchewka