XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

6 października br. nasza szkoła wzięła udział w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Spotkanie Rodziny Szkół rozpoczął koncert ewangelizacyjny Ojca Łukasza Buksy, a następnie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Solarczyka. Ponadto po Mszy Św. odczytano list do Ojca Świętego Franciszka oraz wręczono nagrody za konkurs na znaczek pielgrzymkowy.

Nasi uczniowie godnie reprezentowali całą społeczność szkolną w poczcie sztandarowym oraz w trakcie całej uroczystości. Była również okazja do zakupu pamiątek religijnych oraz do pójścia przed obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

mgr Magdalena Śliwa