Bieg po zdrowie w klasach 4.


W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas: 4a i 4b brali udział w programie edukacyjnym Bieg po zdrowie - to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów.

Podczas cyklu zajęć warsztatowych dzieci dyskutowały, wymieniały doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty palenia papierosów, pracowały w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Koordynatorzy:
Aneta Micherda, pedagog specjalny.
Damian Talik, psycholog.