Pamiętamy o początkach polskiej państwowości


Z okazji Narodowego Święta Chrztu Polski obchodzonego 14 kwietnia uczniowie klasy piątej przygotowali lapbooka, w którym przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z początkiem polskiej państwowości.

Do takich wydarzeń z pewnością należy chrzest pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka I, do którego doszło według źródeł historycznych w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. Przyjęcie chrztu stanowiło przełomowe wydarzenie w dziejach naszego państwa, ponieważ miało znaczenie polityczne i kulturowe. Polska przystąpiła do grona państw chrześcijańskich i tak naprawdę dopiero wtedy stała się pełnoprawnym członkiem Europy Zachodniej. Wzrosło jej znaczenie na arenie międzynarodowej, tworzono nowe sojusze i nastąpił rozwój kulturalny.

Piątoklasiści w swojej pracy zawarli również informacje dotyczące funkcjonowania państwa pierwszych Piastów, przedstawili postać samego Mieszka i jego żony Dobrawy oraz życie codzienne. Praca uczniów stanowiła również uzupełnienie treści realizowanych na lekcjach historii w tym roku szkolnym.

Narodowe Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 lutego 2019 r.

mgr Monika Tetłak-Zgajewska