Zmiana zaczyna się od działania- przedstawienie z okazji Dnia Ziemi.

Międzynarodowy Dzień Ziemi to święto przypominające wszystkim o tym, jak ważna jest ekologia i wspólna troska o przyrodę.

O problemach cywilizacyjnych czyhających na naszą Matkę Ziemię, opowiedzieli swoim kolegom i koleżankom uczniowie klas drugich podczas specjalnego przedstawienia poświęconego Dniu Ziemi. Dzieci pod postaciami kwiatów, ptaków i leśnych zwierząt przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę przyrody. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej.

Mamy nadzieję, że dziś zasiane ziarenka miłości do przyrody i drugiego człowieka, w przyszłości wydadzą obfite plony w postaci postaw i zachowań proekologicznych.

mgr Edyta Bryś
mgr Celina Motyka