Podsumowanie konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie”.


Na przełomie maja i czerwca Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs fotograficzny dla uczniów kl. I-VIII, którego celem było ukazanie piękna wiosny oraz rozwijanie zainteresowania fotografią jako dziedziną sztuki. W konkursie wzięło udział 15 uczniów.
Lista laureatów została wywieszona na tablicy ogłoszeń natomiast nagrody i dyplomy zostaną wręczone 23 czerwca 2023 r. Wszystkie zdjęcia można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, która znajduje się w holu szkoły.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

mgr Barbara Skowron
Opiekun SU