SŁOWA, KTÓRE ZNACZĄ …

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia pt. ,,Słowa, które znaczą…”. Uczniowie pod opieką nauczycielek Eweliny Witos, Urszuli Pieczarki i Moniki Tetłak-Zgajewskiej przedstawili program, w którym przypomnieli znaczenie słów związanych z ojczyzną.
Niepodległość. To niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Odzyskanie niepodległości było celem narodu polskiego przez 123 lata zaborów.
Wolność. To możliwość wyboru. To sytuacja człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą. Jest podstawową wartością w życiu każdego człowieka. O tę wolność Polacy walczyli przez wiele lat w różnych okresach historii.
Warszawa. Jej historia jest burzliwa i tragiczna. Bronili jej powstańcy listopadowi przed wojskami rosyjskimi w 1831 r. W czasie II wojny światowej Warszawa stanowiła centrum ruchu oporu i walki z okupantem. W 1944 r. Armia Krajowa zorganizowała tutaj największą operację militarną. Obecnie Warszawa stanowi ważny ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny oraz gospodarczy.
Młodość. Mówi się, że młodość rządzi się swoimi prawami, ale wśród młodych Polaków jest wielu prawdziwych bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę. Były wśród nich Orlęta Lwowskie, strajkujące dzieci we Wrześni czy najmłodsi powstańcy warszawscy.
Tęsknota. To uczucie towarzyszące Polakom zwłaszcza w okresie zaborów. Wielu z nich musiało opuścić kraj w obawie o swoje życie. Odnajdywali spokój na emigracji we Francji, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech, tworząc tam ośrodki polskości i siły zbrojne.
Ojczyzna. To kraj, w którym żyjemy. Motyw ojczyzny ściśle łączy się z sytuacją polityczną, patriotyzmem i historią. Wyjątkowe znaczenie ma dla nas mała ojczyzna, miejsce szczególne, z którym jesteśmy związani silną więzią. W niej się urodziliśmy, spędziliśmy dzieciństwo. Zawsze możemy do niej powrócić.
Moralność i związana z nią odwaga. Polacy w trudnych czasach wielokrotnie musieli podejmować decyzje, od których zależał los innych. Wymagało to od nich nie tylko odwagi, ale także głębokiej moralności. Było to widoczne szczególnie w czasie drugiej wojny światowej. Wielu Polaków pomagało rodzinom żydowskim, ukrywając tych ludzi przed okupantem.
Obywatelskość. To postawa polegająca na angażowaniu się w działania społeczne. Dawne i obecne zasługi wielu wybitnych Polaków stanowią wzór realizacji cennych idei obywatelskich. Pamiętajcie, że każdy z nas może realizować je w codziennym życiu poprzez bycie życzliwym, tolerancyjnym i godnie wypełniającym swoje obowiązki. Pomagając innym, pomagasz sobie.

Powyższe słowa są stale obecne w życiu każdego Polaka. Należy dodać, że przedstawienie uświetniły wiersze, pieśni patriotyczne, filmy oraz wyjątkowa dekoracja. Natomiast w dniu 11 listopada reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w gminnych uroczystościach patriotycznych.

mgr Monika Tetłak-Zgajewska