Realizacja projektu ,,Jak żyć w zgodzie z przyrodą”

W związku z otwarciem w naszej szkole ,,Zielonej Pracowni’’ uczniowie z klasy szóstej zrealizowali projekt pt. ,,Jak żyć w zgodzie z przyrodą”.

Celem projektu było zebranie informacji, które zwiększą świadomość ekologiczną wśród uczniów. Poszczególne grupy zajęły się opracowaniem wybranych zagadnień dotyczących tej tematyki. Należały do nich: segregowanie odpadów, niwelowanie zanieczyszczeń powietrza oraz oszczędzanie wody i energii elektrycznej.

Prace nad projektem odbywały się w dobrej atmosferze, a uczniowie wykazali pełne zaangażowanie. Niewątpliwie taka forma pracy oprócz poszerzania wiedzy sprzyjała integracji klasowej i budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych. Dodatkowym elementem motywującym do aktywnej pracy była wizja, że za chwilę będą korzystać z pracowni, która pozwoli im na pełniejsze zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń.

mgr Monika Tetłak-Zgajewska