"ŻYCIE CUDEM JEST"

23 października, jak co roku, odbyło się Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu. Z tej okazji Pani Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie udali się na Mszę Św. do Kościoła. Następnie wraz z przybyłymi gośćmi mieli okazję podziwiać montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Panią Lucynę Zaczkowską i Panią Lucynę Hankus. Tegoroczna uroczystość przebiegała pod hasłem „Cywilizacja życia”, zgodnie z mottem XXIII Dnia Papieskiego. Dzieci zaprezentowały fragmenty przemówień Jana Pawła II, wiersze oraz piosenki nawiązujące do tej tematyki.