Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 2-4.


W dniu 17.10.2023r. w naszej szkole odbyły sie warsztaty poświęcone uzależnieniu od telefonu, komputera i gier komputerowych, dedykowane dla uczniów klas 2-4, prowadzone przez Pana Marka Lachowicza -specjalistę terapii uzależnień, trenera umiejętności psychospołecznych, terenera efektywnej nauki, certyfikowanego realizatora programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem głównym warsztatu było stymulowanie refleksji nad własnymi zachowaniami oraz wskazanie bezpiecznych zasobów edukacyjnych i informacyjnych w internecie.

Aneta Micherda
mgr Monika Moc