Bieg po zdrowie w klasach 4


W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 4a oraz 4b brali udział w projekcie edukacyjnym Bieg po zdrowie - to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Podczas cyklu zajęć warsztatowych dzieci dyskutowały, wymieniały doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyły koszty palenia papierosów, pracowały w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Aneta Micherda-Śleziak